• Подобряване на знанията на децата за климатичните промени
  • Да се идентифицира влиянието на изменението на климата върху живите организми и нашата планета.
  • Да се изгради мотивация за отговорно поведение и опазване на околната среда.