• Повишаване на знанията за животинските видове и техните права.
  • Класифициране на животните според техните размери и местообитания.
  • Да се повишат знанията за значението на животните в ежедневието на живите същества.