Целта е да се предоставят знания на учениците по важни екологични проекти, като например възприемане и внедряването на устойчивостта на горите, чрез избягване на прекомерна сеч, предотвратяване на горските пожари, изучаване на управлението на горите (жизнения цикъл) и горското стопанство.