Запознаване на децата с понятията енергия и потребление на енергия , като са представени видовете енергия, които използваме ежедневно, и ресурсите, необходими за производството на енергия.