Повишаване на знанията на децата за значението на храната като източник на енергия;