Целта е децата в начален и прогимназиален етап на обучение да получат знание и да се образоват по важни екологични проекти, какъвто е рециклирането на отпадъци и да се научат как отпадъците могат да бъдат преобразувани и използвани, а не просто изхвърляни.