Повишаване на осведомеността сред  децата за различните методи на транспорт (предимствата и опасностите), изграждане на мотивация за използване на алтернативен и по-екологичен транспорт.