Начини на опазване на почвата, които са насочени към екологичното образование на децата като непрекъснат процес на обучение, образование и развитие на личността и гражданска позиция за отговорно отношение към околната среда.