Подобряване на знанията на децата за значението на чистия въздух за живите организми и изграждане на мотивация за отговорно поведение и опазване на околната среда.